Hvad er Shinson Hapkido?

Shinson Hapkido er en udviklings- og bevægelighedstræning for mennesker i alle aldre. Der stilles ingen krav om forudsætninger hos den enkelte udover vilje til at lære sammen med andre. Når træningen kræver det vil gruppen blive undervist i beskyttende rammer. Målet for Shinson Hapkido er et sundt og langt liv i glæde. Dette kan kun opnås gennem et klart og kærligt forhold til sig selv, andre og hele naturen. Derfor ligger tyngden i Shinson Hapkido på udviklingen af menneskelighed og naturforståelse.

For hver enkelt betyder det: Udvikling og bevarelse af såvel kropslig som åndelig-psykisk sundhed, erkendelse af personlige kundskaber og grænser såvel som udvikling af sociale kompetencer.

For samfundet betyder det: Udvikling af et stabilt fællesskab, anstrengelse for social udligning samt arbejde for fred og frihed. Derudover opfatter Shinson Hapkido mennesker som et af de mange former for levende væsener i naturen. Dette betyder nødvendigvis en ansvarsfuld omgang med alle levende væsener og med naturen som en helhed.

Angående målet for Shinson Hapkido om at udvikle sig som menneske, findes der for alle trænende et spirituelt motto hvert år.