Anvendelse

Et kendetegn for udøvelsen af Shinson Hapkido er de "fem læremetoder" (Oh Shil Sang). De består af fem aspekter af den personlige indstilling  til det at lære, som gensidigt overlapper og betinger hinanden.

Tillid (Midum)

er basis for al indlæring. Det indebærer både selvrespekt og respekt overfor andre. Samtidig indebærer det dog også en (ur-) tillid til livet selv. Selv hvis man har mistet tilliden, er første skridt i hver træningstime begyndelsen på en forandring. Dette befordres igennem, øvelse og hensyntagen til tre metoder:

Respekt (Yeey)

overfor sig selv, ens medmennesker og naturen. Dette hjælper os til at erkende de fælles rødder og det individuelle præg af den enkelte.

Tålmodighed (Innee)

med sig selv og andre for at klare svære situationer uden at udøve tvang og derigennem opbygge indre kraft.

Beskedenhed (Giomson)

viser sig ved tilbageholdenhed i anvendelsen af en opnået styrke (ydmyghed). I stunder med tvivl og angst kan vi også finde mod i dette.

Kærlighed (Sarang)

Som mål for denne udvikling opstår det femte aspekt: Kærlighed uden forventninger. Den udtrykker sig til slut i et venskab med sig selv og andre, og i en hjertelig hengivenhed til alle levende væsener.

I den praktiske undervisning følger hver bevægelse to grundregler:

1. Simpel - klar - nydelse med glæde
Bevægelse i naturen er simple, kraftfulde og fulde af lethed. Således
er træningen opbygget. Bevægelse med ynde og glæde er muligt for alle
mennesker.

2. Blik - åndedræt - bevægelse
I Shinson Hapkido handler det om at opleve hjerte, forstand og krop som én enhed. Således begynder hver bevægelse med blikket, og den får sin kraft igennem åndedrættet. Igennem den stadige udøvelse af disse grundregler, kan man ændre gamle (bevægelses-) vaner. Selvfølelsen ændrer sig, og dermed ænder sig også ens selvbevidthed og håndtering af daglige udfordringer. For børn såvel som for voksne og gamle: Det handler om fokus på personlige behov og erfaringer.

Mere on Shinson Hapkido-træningsformer …