Dansystemet

Ki-generationen

Hver graduering til 1. Dan bringer en ny Dan-generation (Ki) til Shinson Hapkido.  Hver danbærer forbliver livet igennem i sin egen Ki. Baggrund for dette er, at de yngre Ki-generationer skal respektere de ældre, også når de engang får en højere Dan-grad end disse. De ældre Ki-generationer skal understøtte og beskytte de yngre Ki. På denne måde kan alle generationer komme godt ud af det med hinanden.

Ki-generationssystemet er baseret på naturprincippet; at vand flyder oppe fra og nedefter. Naturligvis bliver vandet også på et tidspunkt ført tilbage nedefra og op; dette skal dog ske med respekt og højagtelse. Hovedbevæggrunden er, at man skal lade fællesskabet gro og udvikle sig.

For alle Shinson Hapkido lærere/mestere betyder dette princip, at man skal være livets vand (livsvisdom) for andre. Man skal stille sig til rådighed (være tjener) og følge naturprincippet.

Generationssystemet er udgangspunktet for skelnen mellem Sonbaenim (højere-gradueret) og Hubaenim (lavere-gradueret), uafhængigt af Dan-grader. Hver  Ki-generation bliver repræsenteret af en  Ki-talsmand. Denne bliver valgt internt af Ki-generationen og offentliggøres på den årlige Dan-forsamling. Ki-talsmanden tjener som bindeled mellem Ki-generationen og ”Association”, og videregiver informationer fra ”Association” om dan-prøver og dan-forsamlinger og er samtalepartner ved eventuelle problemer i de pågældende Ki-generationer.

Dan-graderne

I Shinson Hapkido karakteriseres en Dan-grad af såvel et ydre som et indre udviklings- og træningsniveau. Målet er, ved hvert nyt niveau, at komme et skridt nærmere sig selv og Do.

Graduering Titel BeskrivelseGraduierung
1.- 2. Dan Komjong Ddi (Sortbælte) Danbærer uden Kyosanim-licens. Er ikke en officiel Shinson Hapkido-lærer, men kan hjælpe til med undervisningen.
Kyosanim Danbærer med Kyosanim-licens. Er officiel Shinson Hapkido-lærer.
3. Dan Bu-Sabomnim Aspirant til mestergraden; Danbærer med Kyosanim-licens.
4. Dan Sabomnim Shinson Hapkido-mester, Danbærer med Kyosanim-licens.
6.-8. Dan Sonsanim Sonlærer; Danbærer med Kyosanim-licens.
9. Dan, Master Dae Sonsanim Stormester og sonlærer; Mesternes ”moder/fader”.
Dae Sabomnim Danbærer med Kyosanim-licens.