Beretning fra Sonsanim

I år 2008 fejrede Shinson Hapkido sit 25 års jubilæum - det er lidt som et sølvbryllup: i et kvart århundrede har vi været forbundet med "Do"... (Do - vej, princip, læremetode, natur, klarhed, mål; det usynlige princip, som har skabt alle former).
Præcis 30 år før var jeg som led i et officielt udvekslingsprogram for første gang kommet til Europa, først til Wiesbaden, hvor jeg underviste og derefter til Worms. I Worms underviste jeg i en helt nyåbnet skole. Samtidig havde jeg bragt interesserede mennesker i forskellige europæiske lande nærmere til elementer af den koreanske kultur, som Hapkido, Taekwondo,
meditation, østlig medicin og livsvisdom.
Erindringen fra dengang er tydelig, men tiden er gået hurtigt! Gennem undervisningen har jeg i højere og højere grad især mærket, at Mudo- (= Budo-) kunster har en grundtanke om fællesskab. Men man går "krigerens vej" og er som karakteren hos denne meget mandlig og sportslig anlagt. Dette har med princippet at "vinde og tabe" at gøre. På denne måde går den egentlig, oprindelige "Do"-karakter tabt.
Pga. disse erfaringer grundlagde jeg "Kung Jung Mu Sul Hapkido" i 1983 i Darmstadt/Tyskland (i en lille skole i Marburger Straße) og har derigennem tilstræbt i højere grad at arbejde for at træne en sund krop og ånd og aktiv at arbejde mod magt, naturligvis også at man skal kunne forsvare sig selv, men især at fremme fællesskabsfølelse.
Med de 5 læremetoder; tillid, respekt, tålmodighed, beskedenhed og menneskelighed/kærlighed, har vi efterhånden fået stabiliseret og udbredt disse grundholdninger. I 1993 blev det endeligt klart for mig, at også ordene "Kung Jung Mu Sul" ("Kongehusets kampkunst") har Mudo- (Budo-) karakter, hvilket betyder, at de ikke er for alle. Derfor har jeg sammen med betydningsændringen også ændret navnet til "Shinson Hapkido", for at understrege, at den gamle visdom igen skal være tilgængelig for alle.
Denne forandring var en klar afsked med den gamle vej. Shinson Hapkido er nu her, for livet. Bagved står "Min Cho Sasang"- tanken. Oversat betyder det noget i retningen af: "Et folk som græs". Med dette menes en positiv karakteregenskab og evne til at vedblive i et større fællesskab, og under belastning at forblive stabil indvendig og altid at kunne rejse sig igen -  og føle og nyde livet.
Gennem alle årene er Shinson Hapkido blevet vidt udbredt - sågar til Sydamerika. Antallet af Dojanger og medlemmer er stigende; vi mødes regelmæssigt, hvor vi gensidigt deler og udveksler erfaringer og understøtter hinanden.
Det er især vigtigt, at vi ikke mister vores taknemlighed, og at vi er parate til at hjælpe andre der har det svært. Under dette tema har vores fællesskab videreudviklet sig.