Træningsformer

Meditation (Myong Sang)
Hver Shinson Hapkido-undervisning starte og slutter med Myong Sang for at give eleven og læreren mulighed for at finde indre og ydre ro. Dette kann foregå siddende (oftest) eller siddende/liggende. Det bringer den trænende i en afspændt tilstand, hvor hun/han kann fokusere på at lade åndedrættet flyde og koncentrere sig om øjeblikket. Et langsigtet mål med meditationen er, at forstå sig selv som ét (levende væsen) blandt alle levende væsener, og at erkende sandheden i alt.
Here and Now! - is a little essay written by Sabomnim Jørgen Løye Christiansen

Åndedrætsteknikker til vitalisering
(Danjeon Hohupbop/Ki-Doin)

Åndedræt giver liv og påvirker sundheden. Derfor fokuseres der meget på åndedrættet i Shinson Hapkido. Åndedrættet bliver bevidstgjort, og kan anvendes til at fokusere/styre livskraft (Saeng Ki). Derved tjener de energi-styrende øvelser til at styrke organer hhv. kropsregioner såvel som til at harmonisere de systemiske kredsløb i kroppen (blod, lymfe, hormoner). Ud over at stabilisere de fysiske områder, bliver psyken ligeledes trænet og harmoniseret. Dette er også baggrunden for, at stemmen ligeledes anvendes i træningen. Stemmen giver bevægelsen udtryk, og kan hjælpe til at forstærke disse.

Træning af indre og ydre holdning (Jahse)
Jahse består af menneskets fysiske form, indre indstilling, psykiske/åndelige holdning samt åndedræt hhv. indre kraft. Krop (Chong), energi (Ki) og psyke/ånd (Shin) skal bringes i balance som et fundament for sundhed og velvære.

Hånd- og sparketeknikker (Sugi- & Jok Sul)
Disse teknikker baserer sig på forsvars- og angrebsteknikker fra de traditionelle koreanske kampkunste. Ud over at tjene til selvforsvar, har de en styrkende virkning på sundheden. De virker vitaliserende, bringer mennesker i ligevægt og styrke koordinationsevnen. I følge den asiatiske lægevidenskab begynder og slutter særlige energibaner (meridianer) i hænderne og fødderne. Når de aktiveres påvirker det hele menneskets velvære og sundhed. Alle teknikker i Shinson Hapkido er opbygget - og bliver udført - således, at de sundhedsmæssige aspekter altid inddrages.

Faldteknikker (Nakbop)
Træningen i faldteknikker har flere virkningsområder. Alle kan lære at lave faldøvelser på en blød og smidig måde (som en kat). Kontakten med underlaget tjener som massage på muskler og organer. Og samtidig nedbrydes frygt og selvbevidstheden opbygges.

Partner-øvelser (Su and Yaksok Daeryeon)
I denne form for træning udføres teknikker som træning med en eller flere partnere. Teknikkerne inkluderer kast og ledlåse, og følger bevægelsesprincipper som man finder i naturen: Flydende, cirkulære og tilpassende. Man arbejder aldrig mod hinanden, men forsøger der i mod på at ændre kraften fra partneren. Derved lærer man at beskytte sig selv, samt at forsvare sig selv i en nødsituation. Dette bidrager til at nedbryde frygt overfor omgang med andre mennesker. Gennem bevægelsernes naturlige karakter er det ikke konfrontationen, der øves, men der i mod den konstruktive omgang med andre. Derved trænes teknikkerne således, at de understøtter sundhed. F.eks. kan ledlåse anvendes således, at de ikke skader leddene, men virker som en slags akupressur eller massage).

Bevægelser, der efterligner naturen og bevægelser med genstande (Hyong, Gigu Sul)
En figur-øvelse (Hyong) omfatter fastlagte kombinationer af øvelser, der gengiver bevægelser i naturen. Det ligner en dans, der bringer bevægelse, åndedræt og æstetik i harmoni med hinanden. Den første figur man øver, er tranen, der karakteriseres ved store, elegante bevægelser. Herved trænes ligevægt og fordøjelse. Men ikke kun dyr bruges som inspiration - også andre bevægelser som vind eller regn bruges. Derved lærer man at betragte og forstå naturen bedre for herved bedre at kunne omgås den med respekt. Tilsvarende mål anvendes for bevægelser med genstande som stokke og vifter. Forudsætningen er indre dybe og ro hvorfor træning med genstande først indgår i træningen for øvede elever.

Træningsrum (Dojang) og træningstøj (Dobok) 
Do betyder (livs-)vej, -opgave og -mål, og Jang betyder rum. Derfor er Dojang det rum i hvilket man gennem træning og omgang med sig selv og andre finder en vej til sit sande jeg/indre personlighed. En Shinson Hapkido Dojang er åben for enhver, der ønsker at finde Do sammen med andre. Således opstår der plads hvor der kan øves mangfoldighed, tolerance og glæde ved at lære.

Sociale Projekter
I Shinson Hapkido skal mennesker ikke udvikle sig alene eller i ikke offentlige omgivelser, men vi skal støtte de mennesker, der ikke har de samme chancer for at leve i sundhed eller med livsglæde. Derfor er sociale projekter en del af Shinson Hapkido (internationalt støtter ISHA følgende projekter: Han San Chon i Korea, "Gammel og Unge Sammen" i Europa, Lusaka Stump Mission i Sambia og Casa Verde i Peru). De står desuden som eksempel for noget enhver kan opleve gennem træning af Shinson Hapkido: Verden er ét.