Han San Chon

Han San Chon er et medicinsk og socialt omsorgssted i Korea, for mennesker der er hårdt ramt af tuberkulose og lignende. Stedet drives af den koreanske, evangeliske søsterorden Diakonia Sisterhood.
I Han San Chon finder uhelbredeligt syge tuberkulose patienter der er faldet gennem det sociale net et hjem - og når de dør - deres sidste hvilested. Dødssyge mennesker der ikke har andre, bliver plejet kærligt og kan dø i værdighed. Derudover gives stipendier til ubemidlede unge mennesker, der derigennem får mulighed for en fremtid på arbejdsmarkedet. Dertil hjælper søstrene ældre i nød, fx gennem gratis middagsmad, og drager omsorg for forældreløse eller forsømte børn, syge og handicappede. Shinson Hapkido kom i 1986 i kontakt med denne meget engagerede form for socialt arbejde gennem bekendtskabet mellem Sonsanim Ko. Myong og søster Rhee, og har siden støttet projektet Han San Chon.
Informationer/ flyer downloades her...