Stump Mission

Stump Mission i Lusaka/Sambia er blevet en velsignelse for mange mennesker i en stor region i Afrika. Her opstod under ledelse af hr. og fru Huh, en lille medicinsk klinik, en skole og en børnehave,. I Sambia er den gennemsnitlige forventede levealder i de seneste år faldet til under 35 - og det i et land, der egentlig har mange forudsætninger for at komme økonomisk på benene igen og forsørge sin egen befolkning.

På grund af klinikken og den medicinske omsorg, havde det seneste kolera-udbrud ingen større virkning på folkene i omegnen af Stump Mission. Uden den regelmæssige hjælp fra Europa, der ydes af mange Shinson Hapkido medlemmer og venner, ville dette projekt være i fare. Midlerne er nødvendige for den medicinske forsyning, da der ikke findes nogen sygeforsikring i Sambia. Hjælpen er især tiltænkt børnene. Således er støtten til en børnehave, en skole og byggeriet af et børnehospital som p.t. er 2/3 færdigt særdeles vigtig.

Here is a letter from Sambia, September 2019