Casa Verde

Organisationen Blansal blev grundlagt i 1997 af Volker Nack og hans kone Dessy i Arequipa/Peru. Den er blevet indrettet til børn fra gaden, der må klare sig igennem livet alene uden familie, og som ofte er adfærdsvanskelige på grund af forskellige traumatiske oplevelser, og som udviser tegn på både fysiske og psykiske skader.Blansal ønsker at tilbyde børnene en ny start. Sådan opstod Casa Verde, som nu kan tilbyde op til 25 børn/unge et hjem. I familiære rammer formidles værdier som gensidig respekt, ansvarsbevidsthed og respekt for sig selv og andre. I Casa Verde sørges der for, at de får en skole- eller faguddannelse og derudover at de tilegner sig huslige færdigheder. Fag-uddannede personer hjælper dem med at bearbejde deres fysiske og psykiske skader, så de også derigennem kan lægge grunden til en positiv og lykkelig fremtid.Du kan se mere om Casa Verde her:

 http://www.blansal-casaverde.org zu erreichen.