Gamle og unge

Under dette motto arbejder mange medlemmer for andre i nærheden af Shinson Hapkido skolen. Hverdagen bliver for mange af os ensidigt bestemt på baggrund af vores arbejde/fag. Især mange unge mennesker mister kontakten til mennesker i andre samfundslag og følelsen af menneskelige realiteter som alder, sygdom og død. Derfor forstærkes ubegrundet frygt såvel som ikke så tilfredsstillende forventninger. Denne fremmedgørelse kompenserer heller ikke for den fremskredne egoisme. Mange ældre lever ensomt uden tilstrækkelig social kontakt. Når de, oftest på grund af plejebehov, forlader deres kendte huslige omgivelser og flytter på et hjem, er de nødt til at forholde sig til denne store forandring. Det er især hårdt, når børn og slægtninge ikke længere finder tid til dem.
Her sætter projektet ”Gamle og unge sammen” ind: da Shinson Hapkido medlemmerne arbejder ud fra, at vi alle er ”én”, og respekterer at de yngre har meget at takke den forrige generation for, forsøger de at huske ældre menneskers behov. I sidste ende bliver vi jo alle gamle en gang! Gennem et til to gruppe-besøg årligt, investeres tid til at lytte til de ældre, drikke kaffe, synge og le sammen. Også de sengeliggende bliver besøgt af små grupper, beriget og betænkt med venlige ord, sympati og opmærksomhed. Dette realiseres af nogle Shinson Hapkido skoler, Darmstadt bliver plejehjemmet Ohlystift i Wixhausen for eksempel besøgt regelmæssigt.
Seniorerne inviteres derudover til arrangementer (i Darmstadt fx til loppemarked og års-afslutning hos ISHA og CJI e.V). En del af indtægten fra det årlige loppemarked i Darmstadt doneres til ældrepleje.